SHARP - široký sortiment špičkové kancelářské techniky

Novinky             O společnosti             Hlavní stránka                                                                                                       Zpět

 

Úvod do terminologie kopírovacích strojů

  

Sharp přichází s nejvyšším zabezpečením vašich dat

Modul ochrany dat pro kopírovací stroje Sharp, certifikovaný dle standardu Common Criteria.


Pracujete s tajnými, důvěrnými nebo citlivými daty a chcete zajistit jejich maximální ochranu při kopírování, tisku a skenování? Potom používejte moduly ochrany dat pro digitální kopírovací stroje Sharp.

Jak chrání modul ochrany dat vaše citlivá data? Provádíte na vaší digitální kopírce kopírování, tisk nebo skenování citlivých dat s využitím pevného disku, který je součástí kopírky?

Modul ochrany dat zajistí okamžité smazání veškerých dat z pevného disku po ukončení kopírování, tisku nebo skenování a to zcela automaticky bez vašeho zásahu. Funkčnost a spolehlivost této ochrany byla testována Národní bezpečnostní agenturou Spojených států amerických a moduly ochrany dat splňují požadavky dle standardů Common Criteria.
   


Světlocitlivý buben (Drum). Je to hliníkový válec, potažený světlocitlivou vrstvou, na které se elektrostatickým způsobem vytváří obraz. Světlocitlivá vrstva je tvořena selenem a u nových strojů organickým polovodičem (OPC). Jeho životnost bývá 30.000 - 300.000 kopií.
Sada pro preventivní údržbu - sada dílů, které podléhají rychlému opotřebení a které výrobce doporučuje měnit po předepsaném počtu zhotovených kopií. Sada obsahuje zejména takové díly jako jsou odpadní nádobka na toner, stěrka bubnu a zejména díly do pece, jako jsou topné teflonové válce, čistící válečky, separátory a podobně.
Sorter je třídička, která třídí, popřípadě i sešívá zhotovené kopie. Liší se počtem přihrádek, popřípadě též počtem listů, které je schopna sešít.
Finišer je dokončovací zařízení, které se používá ve spojení s podavačem RDH. Do finišeru přicházejí v podstatě již setříděné sady kopií, které zůstávají ve finišeru odsazené od sebe pro snadné odebrání a nebo se mohou sešít.
Duplex je jednotka pro zhotovení oboustranných kopií. Jedná se prakticky o mezizásobník, kde jsou uloženy jednostranně potištěné kopie před tím, než se na ně natiskne druhá strana.
Developer jsou železné piliny, které slouží jako nosič pro toner. Jeho životnost bývá 30.000 - 100.000 kopií. Po uplynutí životnosti musí servisní technik starý developer vyjmout a dát do stroje developer nový.
Toner je vlastní barvivo, které vytváří kopii. Má práškovitou podobu a je složen z organických pryskyřic a pigmentačních látek. Toner si do kopírky doplňuje sama obsluha.
DR Cartridge - kazeta se světlocitlivým válcem. Kazeta se mění jako celek.
DC Cartridge - kazeta se směsí developer + toner. Kazeta se mění jako celek.
Podavač DF - podavač pro podávání originálů po jednotlivých listech.
Podavač ADF - podavač pro automatické podávání volných listů na sklo originálu.
Podavač RADF - obracecí podavač pro podávání a obracení volných listů.
Rychlost kopírování se udává v počtu zhotovených kopií A4 za minutu.
Autostart znamená automatické spuštění kopírování po nahřátí stroje. Používá se zejména při přechodu z režimu úspory energie.
Automatická expozice zjednodušuje obsluhu stroje tím, že si stroj podle kvality založeného originálu sám nastavuje nejvhodnější expozici.
Fotorežim umožňuje kvalitní kopírování i takových originálů, jakými jsou například běžné fotografie.
LCD displej je velkoformátový displej, na kterém je dle situace zobrazena kopírka nebo její část, doplněno o text v českém jazyce.
Režim úspory toneru snižuje spotřebu toneru asi o 10% při nepatrném snížení sytosti kopie.
Režim úspory energie představuje úsporu spotřebované elektrické energie tím, že mimo dobu kopírování stroj automaticky sníží teplotu ve fixační části nebo stroj vypne.
Zoom představuje možnost zmenšování nebo zvětšování v daném rozsahu. Měřítka zmenšení nebo zvětšení je možno zvolit po předem nastavených skocích a nebo po krocích 1%.
Při režimu kopírování knihy se zhotoví dvě samostatné kopie A4 z originálu A3, kterým je například rozevřený časopis nebo kniha.
Posunem tisku se vytvoří na levé straně kopie zvětšený okraj pro sešití nebo vazbu. Při oboustranném kopírování se na zadní straně kopie vytvoří zvětšený okraj na opačné straně.
Při mazání okrajů se na všech okrajích kopie vymaže bílý pruh a tím se vymaže stín vznikající v místě vazby při kopírování knih a časopisů.
Při mazání středu se uprostřed kopie vymaže bílý pruh a tím se vymaže stín, vznikající v místě vazby při kopírování knih a časopisů.
Funkce automatické volby papíru automaticky volí velikost papíru odpovídající velikosti originálu.
Funkce automatické volby měřítka automaticky zvolí odpovídající měřítko podle velikosti originálu a kopie.
Při automatickém přepínání zásobníku stroj bez přerušení kopírování sám přepne po vyprázdnění jednoho zásobníku papíru na zásobník jiný, obsahující papír stejné velikosti.
Krycí listy umožňují použít jako první a poslední kopii takzvaný krycí list, což je obvykle papír jiné barvy nebo váhy. Na přední krycí list je též možno tisknout.
Vložené listy umožňují vložit mezi kopie takzvaný vložený list, což je obvykle papír jiné barvy nebo váhy a slouží například k oddělení jednotlivých kapitol dokumentu.
Proklad filmů automaticky vkládá za každou kopii na transparentním filmu list papíru.
Řízení kvality kopie se zpětnou vazbou je firmou Sharp vyvinutý dokonalý systém udržování stálé kvality kopie. Stroj pravidelně sleduje sytost černé barvy na světlocitlivém válci a automaticky nastavuje dle potřeby nabíjecí systém.
Auditor je v podstatě systém nezávislých elektronických pamětí, ve kterých se eviduje počet zhotovených kopií. Každý uživatel kopírky má přiřazen svůj účet, ke kterému je přístup po zadání číselného kódu, nebo po zasunutí kopírovací karty.
Paměť zakázek slouží pro uložení parametrů často opakovaných prací.
Uživatelské programy umožňují zákazníkovi nastavit si některé parametry kopírky dle svých specifických požadavků. Jedná se například o zapnutí nebo vypnutí auditoru, základní nastavení posunu tisku, šíře vymazávání a podobně.
Editace obrazu (Trimming nebo Masking) umožňuje kopírovat jen vybrané oblasti originálu a nebo naopak tyto oblasti nekopírovat.
Maximálně rychlý a přesný transport a podávání papíru.
Funkce vícenásobný soutisk umožní automaticky zmenšit a umístit na jednu stranu kopie několik originálů - obvykle 2, 4, 8 nebo až 16.
Stroj vybavený funkcí brožura umí uspořádat naskenované originály do formátu brožury. Toto uspořádání představuje správnou posloupnost stránek, zhotovení oboustranné kopie a automatickou volbu měřítka zmenšení.

    ZPĚT    
  

Novinky             O společnosti             Hlavní stránka                                                                                                       Zpět